Arbete med lön!

Alla som vill och kan arbeta 
ska få ett jobb med riktig lön.

Kampanjblogg om arbete

Vi vill att personer med utvecklingsstörning
ska få ett arbete med riktig lön.

Vi vill inte bara snacka utan vi har riktiga förslag på vad politiker kan göra.

Joakim Smeds och Frank Lundgren från Steg för Steg har därför gjort en lista på tio saker som politiker kan göra för att personer med funktionsnedsättning eller utvecklingsstörning kan få ett arbete med lön.

Här kan du se vår lista. I bloggen nedanför förklarar vi mera varje punkt. 

10 sätt att skapa jobb
för personer med funktionsnedsättning

1. Information: Sprida information om funktionsnedsättning och utvecklingsstörning. Det gör vi med vår kampanj.

2. Anställ fler: Den offentliga sektorn borde helt enkelt anställa fler personer med funktionsnedsättning.

3. Uppmuntran: Lönestöd till arbetsgivaren för att skapa flera jobb.

4. Tvång: Stora företag och arbetsplatser måste anställa personer med olika funktionsnedsättningar. (till exempel en lag som i Tyskland).

5. Stöd: Arbetsstöd till både de som jobbar och de som anställer.

6. Exempel på stöd: Supported employment modellen (Sverige).

7. Uppföljning: Tidsbunden daglig verksamhet eller årliga kontroller. De som länge arbetat med arbete med stöd bör få ett riktigt jobb.

8. Tydligare: Tydligare och enklare arbetsuppgifter.
Samhället bör hjälpa till med att skapa jobb som passar personer med intellektuell funktionsnedsättning bättre.

9. Hjälp med att hitta jobb: Kommunerna måste anställa fler tjänstemän (eller arbetskonsulenter) som hjälper personer med (intellektuell) funktionsnedsättning att hitta jobb.

10. Bättre system: Det bör finnas ett system som gör att man både kan lyfta pension och jobba på sidan om.

Nummer 10: Bättre system

Det bör vara lättare att lyfta pension och jobba på sidan om. Läs mera »

Nummer 9: Hjälp med att hitta jobb

Kommunerna måste anställa fler tjänstemän som hjälper personer med (intellektuell) funktionsnedsättning att hitta jobb.Läs mera »

Nummer 8: Tydligare

Tydligare och enklare arbetsuppgifter. Samhället bör hjälpa till med att skapa jobb som passar personer med utvecklingsstörning bättre.Läs mera »

Nummer 7: Uppföljning

Tidsbunden daglig verksamhet eller årliga kontroller. De som länge arbetat med arbete med stöd bör få ett riktigt jobb.Läs mera »

Nummer 6: Exempel på stöd

Ett exempel på stöd är supported employment modellen som finns i Sverige.Läs mera »

Nummer 5: Stöd

Arbetsstöd till både de som jobbar och de som anställer.Läs mera »

Nummer 4: Tvång

Stora företag och arbetsplatser måste anställa personer med olika funktionsnedsättningar. Läs mera »

Nummer 3: Uppmuntran

Lönestöd till arbetsgivaren för att skapa flera jobb.Läs mera »

Nummer 2: Anställ fler

Den offentliga sektorn borde helt enkelt anställa fler personer med funktionsnedsättning.Läs mera »

Nummer 1: Information

Sprida information om funktionsnedsättning och utvecklingsstörning. Det gör vi med vår kampanj.Läs mera »